Chat with us, powered by LiveChat

Art.1. Organizatorul Campaniei

1.1. Organizatorul campaniei "Click4Sport – Black Friday 2022" (in cele de urmeaza „Promotia" sau „Campania"), este S.C. BRONCOM R.B. S.R.L., cu sediu social in Brasov, Calea Feldioarei Nr. 88 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J08/1798/2013 cod TVA RO32528277 si in continuare orice referire la acestia se va face sub numele de „Organizatorul" ori simplu, „Click4Sport"

1.2. Participantii la program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial,potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la Campanie, pentru consultare, pe site-ul http://Click4Sport.ro/. Click4Sport isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul http://click4sport.ro/.

Art.2. Descrierea Campaniei

2.01. In cadrul acestei campanii, Click4Sport acorda, in urma inscrierii la newsletter oricarui client inscris in perioada 10 – 20 noiembrie 2022, un voucher cu un cod de reducere de 5% discount suplimentar (TVA inclus) care poate si folosit pentru urmatoarea comanda la achizitia oricarui produs, din orice categorie, de pe pagina magazinului online http://Click4Sport.ro/ in perioada 11-20 Noiembrie 2022.

2.02. Voucherul contine un cod de discount care se transmite pe e-mail in urma inscrierii la newsletter.

2.03. Voucherul poate fi utilizat doar de clientii inregistrati sau clientii vizitarori pe pagina http://click4sport.ro/.

2.04. Voucherul este valabil in perioada 11.11.2022 – 20.11.2022.

2.05. Valoarea voucherului reprezinta un discount suplimentar de 5% din valoarea totala a urmatoarei comenzi plasate pe pagina magazinului online http://click4sport.ro/

2.06. Niciun voucher nu poate fi aplicat altor promotii/oferte cu exceptia celor strict mentionate in oferta respectiva.

2.07. Fiecare voucher este limitat la o singura utilizare si are valabilitate pentru o perioada limitata de timp, astfel cum se va mentiona in termeni si conditii aferente.

2.08. Ofertele promotionale nu se pot cumula in aceeasi comanda. Doar un singur voucher de reducere se poate folosi per comanda.

2.09. Orice voucher va fi valabil incepand cu data aplicarii acestuia ca reducere la comanda deja efectuata. Un voucher nu se poate aplica pe o comanda plasata in trecut.

2.10. In cazul comenzilor care contin mai multe produse, valoarea voucherului de reducere este alocata fiecarui produs in dependenta de valoarea ponderata a acelui produs din valoarea totala a comenzii

2.11. Fiecare voucher va fi limitat astfel incat nu se admit mai multe vouchere de pe o adresa de IP/de pe aceeasi adresa.

2.12. Voucherul nu este destinat revanzarii si nu pot fi convertit in bani.

2.13. In cazul in care produsul achizitionat este returnat sau refuzat la livrare, iar voucherul inca nu este folosit de client la data returnarii/ refuzarii, voucherul emis si transmis clientului va fi anulat si nu va putea fi folosit pentru achizitia de produse de pe site-ul http://Click4Sport.ro .

2.14. In cazul in care returul intervine dupa utilizarea voucherului, clientul va primi diferenta de bani dintre contravaloarea achizitiei (pretul efectiv platit pentru produsul returnat) si a contravalorii voucherului primit, aferent produsului returnat.

Art.3. Beneficiarii Promotiei. Mecanismul Campaniei

3.1. Campania este deschisa participarii persoanelor juridice romane si persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, vizitatori ai site-ului http://click4sport.ro/ Prin inscrierea la Campanie fiecare participant - persoana fizica, garanteaza:

  • ca are peste 18 ani;
  • ca are domiciliul sau rezidenta (chiar temporara) in Romania
  • ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu;

Persoanele juridice pot participa la Campanie prin reprezentantii legali sau conventionali, care isi pot dovedi calitatea in acest sens. Reprezentant legal: cel care, conform legii, poate reprezenta o persoana juridica (ex. nelimitativ: Administrator, Presedintele Consiliului de Administratie, Presedintele Asociatiei sau al Fundatiei etc). Reprezentant conventional cel ce poate reprezenta o persoana juridica in baza unei procuri/ delegatii/ imputerniciri date de reprezentantul legal.

3.2. Voucher-ul este nenominal si transmisibil intre persoane fizice si/sau juridice.

3.3. In cazul in care Organizatorul considera ca o anumita participare este suspecta de frauda, isi rezerva dreptul de a o anula, fara a anunta in prealabil participantul respectiv.

3.4. In cazul refuzului unui participant de a beneficia de voucher, asa cum este descris in Regulamentul Oficial, acesta pierde dreptul de atribuire a voucherului.

3.5. Organizatorul considera inscrierea la campanie ca o acceptare implicita a acestui Regulament si considera orice date cu privire la participant, furnizate de acesta, sunt adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus

Organizatorul nu va considera respectiva participare valida si va anula dreptul de a beneficia de voucher, fara alte despagubiri sau plati.

Art.4. Perioada si locatia de desfasurare a campaniei

4.1. Campania se va desfasura astfel: pe site-ul http://click4sport.ro/ in perioada 11.11.2022 - 20.11.2022, perioada in care se vor emite voucherele; iar pana la data de 20.1.2022 se pot folosi folosi voucherele in conditiile art. 2.4.

Art.5. Intreruperea, incetarea si modificarea campaniei

5.1.Campania inceteaza de drept la data implinirii termenului. Dupa implinirea acestui termen, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul regulament nu mai confera dreptul clientilor de a participa la campanie, respectiv nu se vor mai emite vouchere dupa data de 21.11.2022, si nu se vor mai putea utiliza dupa data de 20.11.2022.

5.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de stopare a promotiei in orice moment al acesteia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodata sa faca publica hotararea sa in acest sens printr-o notificare pe website-ul http://Click4Sport.ro/.

5.3. Pentru situatiile prevazute la pct 5.1. si 5.2., Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

Art.6. Litigii

6.1. Eventualele litigii aparute intre Click4Sport si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul organizatorului Click4sport.

6.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: Brasov, Calea Feldioarei Nr. 88, in atentia Departamentului Vanzari in termen de maxim 2 zile de la incheierea Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

Art.7. Dispozitii finale

7.01. Prin participarea la campanile Organizatorului, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor regasite in prezentul Regulament, cat si in actele aditionale la acesta.

7.02. Click4Sport isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul pe perioada de desfasurare a campaniei, fara vreo notificare prealabila, prin simpla postare pe site-ul http://Click4sport.ro/ .

7.03. Click4Sport isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campania.

7.04. Click4Sport isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, poate afecta bunul mers al Campaniei.

7.05. Click4Sport nu-si asuma niciun neajuns creat de intreruperile / disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens.

7.06. Daca un participant nu va utiliza voucherul pana la data stabilita la art. 4.1, acesta va pierde voucherul fara a avea dreptul de a emite vreo pretentie ulterioara cu privire la acesta. Voucherele nerevendicate nu se reporteaza pentru campaniile urmatoare.

7.07. Prin participarea la Campanie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.

7.08. Prin participarea la aceasta promotie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele:

  1. participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
  2. participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea site-ului sau a voucherului;
  3. participantul este constient de conditiile normale de utilizare a voucherelor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

7.09. Pentru fiecare accesare a website-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.

7.10. Organizatorul:

  1. Este exonerat de catre participant, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezentul campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre participanti in legatura cu voucherele, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii,incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
  2. Nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre participanti unor terti in legatura cu voucherele, ndiferent de natura acestor prejudicii;

7.11. Organizatorul Promotiei sau Campaniei nu isi asuma responsabilitatea in urmatoarele cazuri: - pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru cele efectuate dupa expirarea perioadei campaniei; pentru pierderile sau intarzierile transmiterii inscrierilor in campanie sau a mesajelor de raspuns descrise mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului; pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de Internet de catre furnizorii proprii sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens; pentru eventualele dispute legate de drepturile de folosinta asupra telefoanelor unde s-au descarcat aplicatiile; pentru inscrierea in campanie dupa data limita sau inainte de data efectiva de incepere a campanieului;

7.12. Organizatorul isi asuma raspunderea numai in ce priveste desfasurarea mecanismului de campanie si acordarea voucherului de reducere, in valoare de 5% discount pentru urmatoarea comanda plasata pe http://Click4Sport.ro (TVA inclus).

7.13. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati: office@click4sport.ro

Art.8. - Forta majora

8.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.

8.2. Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.

Art.9. - Incetarea campaniei

9.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.

Organizator

S.C. BRONCOM R.B. S.R.L.